Anifail Anwes

Diolch i Wierdo a'i sŵ, roedd yn rhaid i mi gael anifail fy hun. Dyma i chi Nedw (y pengwin, rhag ofn bo chi heb ddyfalu hynny):mabwysiadwch eich anifail eich hun!
Do, mae o wedi bod yn yr haul ormod heb ei SPF 6000 (neu beth bynnag da chi'n galw nhw). Felly y sialens ydi gwthio Nedw i'r dŵr iddo fo gael cŵlio tam bach!

Gesiwch gan pwy ma 'na brosiect mawr i'w wneud?!

Gŵyl Geltaidd yr Hebrides

Fèis Cheilteach Ìnnse Gall - dwi 'di bod eisiau mynd i fanno ers y llynedd, ac eto eleni mae'r wefan yn rhoi'r argraff o ŵyl dda iawn. Yn anffodus mi fyddai'n gorfod gweithio eleni a mai 'di mynd yn ben set braidd i ddechrau meddwl mynd o ddifri, ond gobeithio, flwyddyn nesa', y bydd petha'n wahanol! Ma EA yn swnio'n eithaf awyddus i fynd hefyd, a dwi'n siwr y medrwn ni berswadio HM i ddod. Unrhyw un arall yn awyddus, gadewch nodyn! Y broblem fwyaf fydd ffeindio'n ffordd yno - carwn unryw awgrymiadau!

Dwi'n hoff iawn o'r wefan hefyd - wrth i chi roi'r llygoden dros yr enwau yn y ddewislen ar y chwith, mae'r Saesneg yn troi'n Aeleg. Grŵfi iawn. Awê i'r Alban!

Mab!

Croeso i'r byd i Cai, mab i Eirian Jones o Landegfan a Chris. Dwi'n gobeithio bod ac y bydd y teulu bach newydd yn hapus dros ben!

Snwcer

O'r nefoedd, a finna yn ôl yn y Coleg, yn barod i weithio go iawn...dyma ddod ar draws hwn. Chwaraeydd fideo snwcer byw y BBC (dim ond ar gael os ydych ym Mhrydain). Fydd dim llawer o waith yn digwydd yma am sbel!

Mae'r Cymro Matthew Stevens newydd golli yn erbyn Ken Doherty (13-8). Cawn edrych ymlaen felly i weld Mark Williams yn rownd yr wyth olaf, ag o bosibl Ryan Day. Gawn ni weld os lwyddith hwnnw i guro O'Sullivan heno. Procrasdineiddiwch (oedwch?) gyda gwên!

Chwilio

Wedi sylwi bod llawer un wedi dod atof yma yn chwilio am Aelwyd yr Ynys...erbyn hyn mae ganddynt eu lle eu hunain ar y we, felly mwynhewch!


Peth sydd wedi denu un person yma yw chwilio am what does sws fawr mean? yn Google!

- If you're still looking, it means "big kiss", in Welsh!


Chwiliadau eraill a heliodd pobl ataf:

* john ac alun yn dod i ben

Dim syniad gen i - a dwi ddim am ddechra rwmyrs (dim ond eu cario ;-) )!

* Geiriau You Raise Me Up gan Iwan Llwyd

Os 'da chi dal eisiau nhw, gadewch nodyn a mi deipiai nw (os medrai eu ffeindio!)


Ac off a mi nol i weithio. Hwyl am y trons!

Llongyfarchiadau

i Ceri Bright (Bethesda) a Jac Foulkes (Penmynydd) ar eu dyweddïad. Pob dymuniad da i'r ddau ohonynt!