Genod...ym...Droog

Do, ma clwy'r Genod Droog wedi fy nghyrraedd yma yng Nghaergrawnt. Rhaid i mi ddweud bo fi ddim yn disgwyl llawer ganddynt, ond iesgob, ma nw'n wych! Wedi diwrnod anhygoel o sâl i mi, dwi wedi gwenu am y tro cyntaf heddiw yn gwylio'r fideo yma. Gobeithio gwelai nhw'n fyw yn rhywle dros yr haf!

Sôn am yr haf, dwi wedi (o'r diwedd) llwyddo i gael gwaith (mae'n rhaid i mi gael o leiaf 4 wythnos o brofiad gwaith mewn lle peirianyddol cyn y caf i wneud fy 2ail flwyddyn yma. Ma pasio aroliada'n help hefyd medda nw *peswch*). Dwi erioed wedi "gweithio" o'r blaen, felly bydd yn brofiad hollol newydd i mi godi i wneud diwrnod o waith 9-5 (neu beth bynnag yw'r oriau) a chael cyflog! Helpith fi i gael byw yn fras-ach flwyddyn nesa' gobeithio. Mi fyddai'n gweithio am 9 wythnos yn FAUN Municipal - ffatri lori bins yn Llangefni! Edrych ymlaen...dwi'n meddwl!

2 Sylw:

dywedodd Blogger Huw Psych:

Pwy sy'n ddrwg...!!
Falch dy fod ti wedi clwad amdany nhw, ma nw'n wych!! Dod a gwen i'r wyneb bob tro!

Croeso i chdi ddod draw am banad ar ol gwaith! Dwi dal yn aros i glwad gan bobl, ma nw'n blincin slo!!

9:36 am  
dywedodd Anonymous Anonymous:

he he he he he he..... dwi'n meddwl fod hi'n saff i ddeud bo fi'n un o'r cynta o teulu ni i cael yr afiechyd anfarwol o GenodDroog-itis..... ma nhw'n clas - chwara'n sesiwn fawr a steddfod ha ma - a lot o lefydd erill fyd ma siwr!!!!! ;o) GM xx

6:17 pm  

Ychwanegu sylw

<< Hafan