Mwy o longyfarchion!

Wel dyma fi yn ôl! Wedi cael toriad bach oddi wrth y blogyn yn ddiweddar (y we ddim yn gweithio, Gwlad Pwyl, Steddfod, Ffrancwyr ayyb) dyma ddarganfod "internet" yn y gwaith! Fel y gwelwch chi mae digon i'w adrodd (pan fyddai ddim yn "gweithio" ella), dim ond dod yma ydw i longyfarch Lowri Angharad yn fawr iawn iawn iawn ar gael 11* yn ei ThGAU! Blydi gwych! 'Mond gobeithio y gwnei di ddilyn ôl traed dy deulu efo canlyniada blydi gwych lefel UG w'sos dwytha hefyd! Da iawn i GRh, GM a MG yn fana :)

Reit, dyna'r bit sopi drosodd dwi "up-for-a-rant". Dwi'm yn hen iawn (teimlo felly ddigon amal - 20 tro nesa! :[ ) ond dwi'n cofio digon o ddyddia canlyniada i wbod bod "aroliada'n mynd yn haws ers y flwyddyn dot". Fedra i ddim rhoi fy marn ar hyn achos nesh i'm sefyll arholiad deng mlynadd ar hugain yn ôl, ond be sy'n fy nghael i ydi sut adroddir ar "1% o gynnydd eto eleni yn y disgyblion sy'n cael A-C" neu beth bynnag maen nhw'n ddeud, sy'n awgrymu'n syth bod unai a] plant yn mynd yn glefrach neu b] aroliadau'n mynd yn haws.

Ond does 'na neb yn son affliw o ddim am sut mae'r papurau yn cael eu marcio. Plis neith rhywun fy nghywiro os dwi'n rhoi cam-argraff yn fama, ond onid yr arholwyr sy'n gosod y safon/gôl-posds ac yn penderfynnu faint sy'n cael gradd A ayyb?! Bydda cadarnhad o hyn yn neis, blood pressure and all that jazz!

Peth arall, o'r hyn dwi'n ddeall o siarad efo pobl megis taid a dad a ballu, ydi'r modd o addysgu wedi newid? Be 'dwi'n feddwl ydi newid yn y pwyslais o ddeall y gwaith i'w wybod o. Er enghraifft, mi aeth Dad i'w arholiad llafar Ffrangeg Lefel O efo faint bynnag o Ffrangeg oedd ganddo, a gofynnwyd iddo egluro sut mae gwneud paned o de. Mi es i i fy arholiad llafar Ffrangeg TGAU efo 5 llith 100 gair yr un ar fy nghof a dyna ni. H.y. memory test ydi aroliadau rwan, tydyn nhw ddim yn arholi gallu y disgyblion.

Reit, rant drosodd. Gwnewch be fynnwch chi o hynna, dwi'n mynd i "weithio". Hwyl am y trons!

6 Sylw:

dywedodd Anonymous gd:

Yn hollol - ti'n berffaith iawn mai memory test ydi'r sglyfaethod. Yrg, fyrmun ddat shwd bi shot ydi TGAU.

11:35 pm  
dywedodd Anonymous gethin:

sioni - mae bog ti'n rybish. mae ti byth yn neud dim byd ar fe.

4:45 pm  
dywedodd Anonymous gethin:

sioni - mae bog ti'n rybish. mae ti byth yn neud dim byd ar fe.

4:45 pm  
dywedodd Anonymous Anonymous:

*peswch* di'm yn bryd ti ypdetio hwn?! GM xxxxx

2:15 am  
dywedodd Anonymous Anonymous:

*peswch* di'm yn bryd ti ypdetio hwn?! GM xxxxxxxx

2:15 am  
dywedodd Anonymous Anonymous:

*peswch* *peswch* di'm yn bryd i ti ypdetio hwn?! HM XXXXXXXX

12:37 pm  

Ychwanegu sylw

<< Hafan