Ar fy mhedwar...!

Ddim mor gyffrous a ma'r teitl yn ei awgrymu, Blogel sydd wedi fy "nhagio" i roi "fy mhedwar" i chi. Pwynt diddorol ddo, mi gesh i lwyth o win am ddim (a bai llwyth dwi'n golygu llwyth - odd'na fwy o boteli yn y parti nag o'dd na o bobol, a gormod o'r bobl yn gwybod beth yw eu limit!). Canlyniad hyn i gyd oedd dringo walia a ballu a glanio'n fler a chwyddo fy ffer i faint afal, felly tecnicli swn i 'di gellu bod ar fy mhedwar w'sos dwytha...!

Pedair swydd dw i wedi’u cael

1. hmmmm...!! Dwi yn un diog!

Pedair ffilm gallaf eu gwylio drosodd a throsodd

1. Unrywbeth James Bond
2. Shawshank Redemption
3. Shrek 1 a 2
4. dwi'm wir yn foi ffilmia'

Pedwar lle dw i wedi byw ynddyn nhw

1. Llansadwrn
2. Coleg y Brenin, Caergrawnt
3. pwy a ŵyr...
4. ...

Pedwar rhaglen teledu dw i'n eu caru

1. Rownd a Rownd
2. Neeeeighbours
3. Pobol y Cwm
4. Poirot/Jonathatn Creek/Frost (petha fela)

Pedwar lle dw i wedi bod ar wyliau

1. "Gorllewin" Ewrop heblaw Portiwgal
2. Gwlad Pwyl a Hwngari (adegau gwahanol)
3. Norwy
4. Canada

Pedwar o’m hoff brydau bwyd

1. Cinio Dydd Sul Mam wrth gwrs (yn cynnwys panas 'di rhostio)
2. Brechdan gaws a Marmite neu frechdan Greision
3. Byrgyr-gawslyd a Sglodion o Martin's Coffee House (4 Trumpington Street - jesd ar draws y ffordd i'r adren Beirianneg. Sdwff anhygoel!)
4. Ma' bwyd fformals Coleg y Brenin yn wych fel arfer

Pedair gwefan dw i’n ymweld â nhw bob dydd

1. NeighboursFans
2. Maes-e
3. Facebook
4. Blogiadur

Pedwar lle yr hoffwn i fod y munud hwn

1. Adra
2. Gwely
3. Rhywle yn yr Haf
4. Dramor

Pedwar blogiwr dw i’n eu tagio

Gan nad o'n i wir eisiau gwneud hwn, dwi ddim am dagio neb. Ond os oes rhywun heb ac yn torri eu bol eisiau gwneud hwn, gadewch neges yn y blwch sylwadau ac mi gewch chi fod yn "rhif 1" ayyb tan gawn ni bedwar!!

Dydd Mercher Lludw a Dydd Gwyl Ddewi...

...hapus i chi i gyd! Pa bynnag ddiwrnod y dathlwch Ddydd Gwyl ein nawddsant. Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi ei symud i ddydd Iau, a'r Eglwys Babyddol i gyna' (dydd Mawrth) gan ei bod yn ddydd Mercher Lludw heddiw. Yn bersonnol, mi fydda i yn dathlu dros y tridia' wrth gwrs!

Sut ydw i'n dathlu? Wel ma'r Ddraig a Baner Dewi sant wedi eu pinio yn ffenestr fy llofft (sydd yn edrych dros far y Coleg felly gobeithio bydd pobll yn eu gweld!), mae gen i Genhinen Bedr bren (neis) ar fy nghot a Chenhinen ffelt ar fy siwmper. Rwy'n methu penderfynnu p'run ai i fynd â'r genhinen bedr fawr enchwythiedig gyda mi i'r darlithoedd ai peidio...! Peidio fyddai ora', berryg. Ella nai fod yn feiddgar fory a phegio baner Dewi ar sil y ffenest y tu allan. Cawn weled!

Peth arall i mi ei ddathlu - fy mhenblwydd (yn hen, wrth gwrs) ar Fawrth y 1af. Uber-Cymro yn ôl rhai, dwn i ddim! Rwy'n barod yn edrych ymlaen at deisen ben-blwydd jocled sydd wedi bod yma ers Dydd Sadwrn dwytha (sud ma hi dal yma dwn i ddim) trwy garedigrwydd rhieni BB. Diolch iddynt hwythau a daeth torth frith a pics gan mam yma hefyd. O, a heb anghofio'r Toffoc!

Sut fyddai'n treulio fy noson? Yng nghinio Gwyl Ddewi Cymdeithas y Mabinogi, yn mwynhau'r canlynol:


Llanbiody Cheese & Leek Soup
Toasted Laver Bread

***

Welsh Lamb & Vegetable Cawl
Mashed Potato

Vegetarian -
Vegetable Cawl with Buck Wheat

Dumplings

***

Bara Brith & Butter Pudding with
Clotted Cream

***

CoffeeGwych o fwydlen - dim ni wnaeth ofyn am hon, dyma mae Coleg y Brenin yn ei roi i ni! (Dim gan ein bod yn Gymry, dyma mae'r bobl yn gael yn y Fformal hefyd. Chwara teg iddynt, maent wedi gwneud "Fformal Burns" a ballu). Weid sbio arni'n fwy manwl - lobsgows fel prif gwrs ar ddiwrnod mor anhygoel o bwysig?! Gawn ni weld! Y peth perryg yw fy mod wedi talu am fy ngwin yn barod...felly perryg iawn mai minimal fydd dathliadau Gwyl Ddewi ar ddydd Iau!

Reit, Toffoc bach cyn noswylio, gan ei bod yn ben-blwydd arnai. Felly da chi gyd yn gweld na fyddai'n medru ymprydio, â'r Garawys yn dechrau ar fy mhen-blwydd. O wel.