Genod...ym...Droog

Do, ma clwy'r Genod Droog wedi fy nghyrraedd yma yng Nghaergrawnt. Rhaid i mi ddweud bo fi ddim yn disgwyl llawer ganddynt, ond iesgob, ma nw'n wych! Wedi diwrnod anhygoel o sâl i mi, dwi wedi gwenu am y tro cyntaf heddiw yn gwylio'r fideo yma. Gobeithio gwelai nhw'n fyw yn rhywle dros yr haf!

Sôn am yr haf, dwi wedi (o'r diwedd) llwyddo i gael gwaith (mae'n rhaid i mi gael o leiaf 4 wythnos o brofiad gwaith mewn lle peirianyddol cyn y caf i wneud fy 2ail flwyddyn yma. Ma pasio aroliada'n help hefyd medda nw *peswch*). Dwi erioed wedi "gweithio" o'r blaen, felly bydd yn brofiad hollol newydd i mi godi i wneud diwrnod o waith 9-5 (neu beth bynnag yw'r oriau) a chael cyflog! Helpith fi i gael byw yn fras-ach flwyddyn nesa' gobeithio. Mi fyddai'n gweithio am 9 wythnos yn FAUN Municipal - ffatri lori bins yn Llangefni! Edrych ymlaen...dwi'n meddwl!

Dawnsiwr

Fideo (eithaf hir ond gwerth ei wylio) ar YouTube o foi yn dawnsio "The Evolution of Dance". Da iawn ynghanol gwaith ar brynhawn Gwener!

South Park

Dyma fi 'di 'nhagio gan Wierdo, felly dyma fynd ati i greu "fi" south-park-aidd. Tydw i erioed wedi gweld y rhaglen, ond yn nabod ambell frawddeg fel "o fy nain, tydi a laddws Ceni" o'r ysgol.

Mi benderfynish i 'mod i fel ydw i rwan yn rhy ddiflas ar gyfer cartŵn, felly dyma sut fyddai ar y penwythnosau:

Diwrnod Gwael

Toedd heddiw ddim y diwrnod gorau dwi 'di gael erioed. Tydw i heb orffen chwarter gymaint o waith ag oeddwn i'n bwriadu, a tydi hi ddim yn edrych yn debygol iawn y bydd o'n cael ei orffen mewn pryd ac o safon dderbyniol.

Wedi codi'n hwyr (10 - rhy hwyr i ymlwybro i'r Eglwys) dyma drio'n aflwyddiannus gwneud 2 bapur enghreifftiol ac un cyn bapur arholiad. Dwi 'di gwneud traean o un o'r papurau enghreifftiol a chwarter y cyn bapur arholiad. Rhaid oedd rhoi'r papur enghreifftiol i'w "farcio" cyn y goruchwyliad yfory, a mae disgwyl i mi orffen y gweddill erbyn pnawn Mawrth. Go brin, gan fod Gerald Davies (y seren Rygbi) yn dod i siarad â'r Gymdeithas nos yfory, a wedyn 'da ni'n mynd am bryd o fwyd efo fo.

Ar un llaw, mae'n rywbeth i edrych ymlaen ato yn fawr, ond eto dwi'n teimlo'n euog bo fi'n mynd allan am fwyd hefyd a cymaint o waith yn disgwyl amdana fi i'w gadw yn gynes.

Hefyd, mae penwythnos cyhoeddi canfed Eisteddfod Môn y penwythnos yma, a fanno dwisho bod! Ddoe 'roedd criw gan Mam yn dawnsio'r ddawns floda' a ballu, a gig yn y nos gyda Sara Mai a'r Moniars, Elin Fflur, Mojo, Rafters, Meinir Gwilym, 4 yn y Bar, Broc Môr, Mônheli ac Anthony Morgan Jones (diolch BBC am y rhestr). Mae'n debyg i Elin Fflur wneud "no show", ond a deud y gwir tydw i ddim yn un o'i ffans mwyaf. Wedi dweud hynny tydw i heb ei chlywed yn canu'n ddiweddar felly fedrai'm deud gormod. Dywedodd rhywun hefyd bod y Moniars yn "syndod o dda", a dwi'n credu pan ma'r Moniars yn dda, ma nhw yn dda!

Heno 'roedd Cyngerdd Mawreddog gyda Gwyn Hughes Jones a chorau unedig yr Ynys (tua 500 o leisiau). Mae'n debyg bod y darn comisiwn i'r côr gan Gareth Glyn yn un da iawn a'r corau yn ei hoffi, felly mai'n biti i mi fethu hwnnw hefyd! Gobeithio bydd hanes y cyngerdd gan Aelwyd yr Ynys yn eithaf buan.

Ar y cyfan, dwrnod gwael iawn, gyda 4 darlith syth ar ôl eu gilydd yn yr un lle i edrych ymlaen atynt am 9 fory, sydd bendant ddim yn gwneud i bethau deimlo'n well! Gwell i mi ei throi hi rŵan, hwyl am y trons!

Gwiwerod Coed Llwydiarth

Dyma fideo "o wiwerod coch cynhenid yn eu cynefin naturiol yng Nghoed Llwydiarth, yn ne ddwyrain Môn, wedi eu ffilmio gan John Evans" o wefan y BBC, ac erthygl arall amdanynt gan Bethan Wyn Jones.


Dwi'm yn rhy siwr pa mor "naturiol" yw bocsus pren ar goed, ond dyna ni. Er 'mod i'n byw ar droed Mynydd Llwydiarth, unwaith y bues i arno erioed, ac aethom ar goll bryd hynny! Dwi'n bwriadu mynd yno rhyw ddiwrnod eto, yr haf yma bosib', ac os fyddai'n ffodus gobeithio gweld un o'r wiwerod.

Gwefan Cyfeillion Gwiwerod Coch Môn.