19 awr yn ddiweddarach...

...ac mae'r canlyniad diwethaf newydd gyrraedd, yn gadael y pleidiau â'r nifer canlynol o seddi:

(y newid ers ddoe yn y cromfachau)

Ll: 26 (-3)
PC: 15 (+3)
C: 12 (+1)
DRh: 6 (=)
Ann: 1 (-1)

Y consensws yw ei fod wedi bod yn ganlyniad gwael i'r DRh, da i PC a'r C a chymharol i Ll. Er bod canran pleidlais Llafur wedi disgyn yn sylweddol, hi sy'n parhau i fod y blaid fwyaf o bell-ffordd.

Beth nesa'? Rŵan mae'r hwyl yn dechrau - ffurfio llywodraeth! Mae llawer yn trafod beth sy'n mynd i ddigwydd o amgylch y we, felly wnai ddim ychwanegu at y llanast. Dwi wedi llwyr ymlâdd ond wedi mwynhau yn fawr iawn, ac yn falch fy mod wedi ail-ddechrau blogio. Gobeithio'ch bod chwithau ;o)

2 Sylw:

dywedodd Anonymous Anonymous:

Oes gen ti syniadau ar gyfer y Welsh Blog Awards 2007?

3:25 am  
dywedodd Anonymous Anonymous:

Hello I just entered before I have to leave to the airport, it's been very nice to meet you, if you want here is the site I told you about where I type some stuff and make good money (I work from home): here it is

1:40 pm  

Ychwanegu sylw

<< Hafan