Aberconwy a'r wawr

Mae'n hanner awr wedi 5 a dwi'n dechrau fflagio, ond yn falch 'mod i wedi aros ar fy nhraed tan hyn. Mae Gareth Jones i'r Blaid newydd "gipio" Aberconwy er bod ymgeisydd cryf iawn yn Dylan Jones-Evans y Ceidwadwr. 5 canlyniad i fynd, heb ddechrau ar y seddi rhestr. Mae disgwyl i'r Ceidwadwyr gipio Gorllewin Caerfyrrdin a De Penfro (sedd oedd Plaid Cymru yn obeithiol ynddi) ond mae'n debyg ei bod hi'n agos iawn yno - oddeutu 200 o bleidleisiau rhwng Plaid Cymru, Llafur a'r Ceidwadwyr! Digon o gyffro i 'nghadw i'n effro!