Cynulliad isel ym Môn

Cynulliad yw'r gair Cymraeg am "turnout", yn ôl Cysgeir. Mae Vaughan Roderick newydd nodi ar ei flog (blog gwych, gyda llaw, dwi wedi bod yn sownd iddo tros yr wythnosau diwethaf!) mai dim ond 49% bleidleisiodd ym Môn.

Fedrai ddim meddwl o gwbwl beth fyddai hynny'n ei olygu i'r canlyniad, ond mae Ordovicius yn awgrymu mai drwg o beth i Ieuan Wyn yw hyn. Dwi'm yn deall y rhesymeg tu ôl i hyn; byddwn i wedi tybied mai newyddion drwg i Lafur fyddai cynulliad isel?

Labels: ,