Dwi 'nôl

Mae atgyfodi'r blog fel mynd â charafan ar wyliau - wedi misoedd o segura dyma roi llneuad sydyn i'r hen flog, llenwi'r oergell â chwrw a ffwrdd a ni! Mae llawer wedi digwydd i mi ers dechrau 2007 ac efellai y cai gyfle i sôn amdanynt, rhyw ddydd, ond nid heno! Mae hi'n noson etholiad, a dwi 'di 'nghyffroi fel plentyn 5 oed sy'n disgwyl am Sion Corn!

Dwn i ddim pam fy mod yn blogio, ond Blamerbell sydd wedi dwyn perswâd arnai heno. Ail-adrodd newyddion blogiau eraill a'r BBC fyddai berryg, ond mi cadwith o fi'n ddiwyd!

Labels: