Gogledd a De Ddwyrain Cymru - aelod o dras ethnig yn y cynulliad

Dim Dafydd Wigley yn y cynulliad, m'arnai ofn. Dyma'r 4 fydd yn ein cynrychioli yn y gogledd:

Brynle Williams (C)
Mark Isherwood (C)
Eleanor Burnham (DRh)
Janet Ryder (PC)

Does gen i ddim syniad o'r rhifau, felly wn i ddim pa mor agos oedd DW, ond diolch byth - dim BNP!


Hefyd, yr aelod cynta o dras ethnig yn mynd i Gaerdydd: Mohammad Asghar yn cynrychioli Plaid Cymru yn Ne Ddwyrain Cymru fel ail aelod i'r Blaid, yn dilyn Jocelyn Davies. Mike German (DRh) a William Graham (C) yw'r ddau arall.