Hack-yo a Phreseli Penfro

Efallai i rai ohonoch fy adnabod ar dîm y Democratiaid Rhyddfrydol ar raglen Etholiad '07 Slacio. Sobor o raglen ond doeddwn i erioed wedi ei gwylio o'r blaen felly dyma fynd i gymryd rhan yn y gynulleidfa, pan ddaeth rhywun o'r tîm cynhyrchu (itv) ataf a gofyn fyddwn i'n fodlon eistedd ar dîm Llafur neu'r DemRhydd?! Mi addawson nhw bres a diod i fi felly fedrwn i ddim gwrthod, a chefais fy rhoi ar dîm Hywel Davies.

Yn dilyn fy ymddangosiad derbyniais lawer e-bost a neges destun yn datgan syndod, yr ora (gan AG!):

pwnc: methu credu
neges: Ydi hybu llaeth Cymru ar draul cwrw Lloegr yn rhan o faniffesto'r Lib-Dems erbyn hyn?!

yn cyfeirio at Eirwyn Pontshân ar fy mol :)

Hoffwn roi'r ymwrthodiad canlynol, rhag ofn na chawsoch chi'r neges...

Tydw i DDIM yn aelod o'r Democratiaid Rhyddfrydol nac ychwaith yn gefnogwr. Hwren wleidyddol ydwyf.

Serch hynny, cefais sgwrs eithaf difyr efo Hywel. Er ei fod yn gwenu fel giat yn ystod y canlyniad, wnaeth o ddim cweit cyrraedd ei darged pleidleisiau. Gwell lwc tro nesa' :)

Mae'r adar yn canu. Bore da!

Labels: