Mynd i bleidleisio - i be?

Clywais stori wnaeth fy nhristau yn fawr heddiw. Mae llawer o sôn wedi bod am y diffyg mawr yn y wasg yn ledu'r neges am yr etholiadau, ac os oedd angen tystiolaeth dyma hi! Mae'n debyg bod mwyafrif pleidleiswyr ifanc Ysgol Gyfun Llangefni (ia, Llangefni!) yn meddwl eu bod yn pleidleisio "i gael praim minister newydd, neu rwbeth". Trist iawn iawn.