Penybont

Carwyn Jones yn cael dychwelyd i Gaerdydd, gyda mwyafrif o 10.4%. Eto, pam mor hir yn cyfrif?! Ella mai fi fethodd y canlyniad, 'swn i'm yn synnu. Mae pawb yn sôn ei bod wedi bod yn etholiad "dda" i Blaid Cymru ac "erchrydus" i Lafur, ond ni fydd yn edrych felly gan y bydd PC yn cael un, ella dwy, sedd ychwanegol, a llafur yn colli 3-4. Fel'na mae'r sustem yn gweithio :) Dim ond ychydig iawn o hwyth eto fydd angen i Lafur golli llawer o seddi, yn fy marn i, a mai amddiffyn fyddan nhw am ychydig flynyddoedd i ddod.

Fel mae'r BBC yn dweud "nos da", dwinna hefyd. Bydd y Cynulliad nesa' yn un difyr iawn, gyda mwy o bwera' ( a mwy a mwy a mwy a mwy plis!) a does wybod pwy fydd yn rhedeg y sioe! Un etholaeth a 3 rhanbarth eto i ddatgan eu canlyniadau. Nos da latsh, mai 'di bod yn bleser :) x