Pobl Môn - onesdli

S4C newydd ymweld â Môn (hôm swît hôm) - gydag un neu ddau o bwyntiau difyr, e.e. bod y Blaid yn g'neud yn dda ym Mliwmares. (dwi'n meddwl mai dyna udodd o) Da o beth os hynny, mae Bliwmares yn le Seisnigaidd ar y naw yn gyffredinol, a mae canlyniad da i IWJ yno yn argoeli'n reit dda iddo. Dwi, yn bersonol, yn gobeithio mai dyna yw'r gwirionedd. Er fy mod wedi pwdu â Ieuan dros yr Wylfa a manion eraill (ei or-hoffter o'r ffens) mi lwyddodd i dynnu ei hun oddi ar y ffens a siarad o blaid Wylfa 2 a mi gafodd fy mhleidlais, ac unwaith eto pleidiwr wyf. (am rŵan o leiaf).

Ond am y rhestr... mae'r BNP yn gwneud yn dda yno?! Dwi ddim yn hapus am hyn. Be sy' haru pobl dwch?! A hefyd bod y blaid Werdd yn gwneud yn eithaf da. Dwi ddim yn meindio hynny o gwbwl, ond mae'n dipyn o sioc! Sioc bleserus, efallai :)