Vaughan Roderick - Llafur y Wancars

Teipo, wn i, a phlentynnaidd ar fy rhan, ond doniol!

2 Sylw:

dywedodd Blogger Rhys Wynne:

Chwarae teg, mae fy nheipio i'n warthus o hyd, dyw a wyr sut fyddwn i ar ôl diffyg cwsg.


...ond doniol run fath

9:47 am  
dywedodd Anonymous Vaughan:

Oh diar. Fe fydd hwn yn cael ei dddefnyddio fel prawf pellach o rahfan gwrth-lafur y BBC!

12:09 pm  

Ychwanegu sylw

<< Hafan