'Sdeddfod yr Urdd a symud blog

Do mi fu prinses charming draw a mi ddeffrish inna' o'm trwmgwsg. Isho rant ydw i. Pam bod poblach y teledu yn mynnu mynd yn ecseitud i gyd bob tro ma 'na "deilyngdod" yn un o brif gystadleuthau 'steddfod yr urdd? O be dwi'n ddalld, dos'na ddim ffasiwn beth a bod rhywun yn deilwng ai peidio yn steddfodau'r urdd, a bod y gora' o bob cystadleuaeth yn cael cynta, dim ots pa mor gachlud ydyn nhw. Gwobr i'r cachiad gora, fel petae. Ta fi sy' di cam-ddalld?

In yddyr niws, ma'r aroliada drosodd, ond 'mond i'r peiriannwyr (da ni'n sbeshal cofiwch) so dwi'm yn cael partîo gormod (mai'n quiet period yn y coleg, a dwi'm yn meddwl basa glas drws nesa yn diolch i mi a fynta ynghanol ei ffeinals). Ta waeth, i ddifyrru'n hun dwi 'di bod yn dysgu am php, css, javascript a chydig mwy am html, a di llwyddo i roi gwefan Aelwyd yr Ynys yn ôl ar ei thraed, with afenjans. Y broblam sgin i ydi, dwisho amlapio blog yr aelwyd yn y dudalen hynt a helynt ...baswn i'n ddiolchgar iawn am unryw arweiniad!